Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

AKTYWNA TABLICA 2021

Aktywna Tablica 2020-2024

W latach 2021-2024 kontynuowany będzie rządowy program Aktywna Tablica. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Wsparcie finansowe w ramach AKTYWNEJ TABLICY może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nowa Szkoła przygotowała spójną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”

 • Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 4 sierpnia

 • Organy prowadzące składają wnioski do wojewodów – do 10 sierpnia

 • Kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 27 sierpnia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

OFERTA NOWEJ SZKOŁY

POBIERZ PLIK EXCEL

ZOBACZ KATALOG ONLINE

Regulamin promocji Aktywna Tablica 2021

Aktywna Tablica 2021

 

 

Po raz pierwszy w programie Aktywna tablica tak znaczące środki przeznaczono na zadania szkół w zakresie SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH

 

dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa powyżej,
 • komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa o powyżej.

 

Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach Aktywnej Tablicy

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły za granicą mogą zakupić:

 • tablicę interaktywna,
 • zestaw: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalających na przekaz dźwięku,
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoły ponadpodstawowe jw. + specjalistyczne oprogramowania lub materiały edukacyjne mogą zakupić:

 • wirtualne laboratoria,
 • materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących mogą zakupić:

 • pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub  inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
 • drukarki brajlowskie,
 • drukarki druku wypukłego,
 • drukarki 3D.

Zachęcamy do skorzystania  z szerokiej kompleksowej oferty Nowej Szkoły zawartej w katalogu oraz ze wsparcia naszych Doradców Handlowych, których pełna lista znajduje się TU

AKTYWNA TABLICA - SPRAWDŹ OFERTĘ NOWEJ SZKOŁY

Aktywna Tablica 2021

Multimedia w placówkach edukacyjnych:

NOWOŚCI

MULTIMEDIA

ROBOTY