AKTYWNA TABLICA 2021

Aktywna tablica 2021

W latach 2021-2024 kontynuowany będzie rządowy program Aktywna Tablica. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Wsparcie finansowe w ramach AKTYWNEJ TABLICY może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nowa Szkoła przygotowała spójną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”
  • Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maja,
  • Organy prowadzące składają wnioski do wojewodów – do 30 maja,
  • Kwalifikacja wniosków przez wojewodów:
    • w 2022 r. 30 czerwca,
    • w latach 2022-2024 przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia.

ZESTAWIENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH – AKTYWNA TABLICA 2020-2024

SZKOŁY PODSTAWOWE KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W EDYCJI 2017-2020

I. Bez względu na kategorię uczniów – wniosek A

1) laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

2) zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

3) tablica interaktywna:
– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
– tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

4) projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,

5) głośniki lub innych urządzenia pozwalających na przekaz dźwięku,

6) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Maksymalna kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s

2) co najmniej jeden pakiet na wnioskowaną tablicę lub monitor,

3) sala z dostępem do Internetu na jedną tablicę lub monitor,

4) sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

5) co najmniej jeden punkt dostępowy.

W przypadku wniosku o laptopy lub zestaw dla nauczyciela wymagany wyłącznie pkt 1 i 5.

Pobierz wniosek A klikając tutaj

 

II. Uczniowie niewidomi – wniosek C

1) laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

2) zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

Maksymalna kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

2) co najmniej jeden punkt dostępowy.

W przypadku wniosku o laptopy lub zestaw dla nauczyciela wymagany wyłącznie pkt 2.

Lub:

3) pomoce dydaktyczne:
– notatniki brajlowskie,
– linijki brajlowskie,
– inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika brajlowskiego i linijki
brajlowskiej,

4) komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny
do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w pkt 3.

Maksymalna kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

2) co najmniej jeden punkt dostępowy.

Pobierz wniosek C klikając tutaj

 

III. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami – wniosek B1

1) laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

2)  zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

Maksymalna kwota wsparcia: 14 000,00 zł

Wymogi formalne:

1. sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

2. co najmniej jeden punkt dostępowy.

W przypadku wniosku o laptopy lub zestaw dla nauczyciela wymagany wyłącznie pkt 2.

Pobierz wniosek B1 klikając tutaj

Lub:

3) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder),

z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów  z centralnymi zaburzeniami

słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC –

Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

4)  specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w pkt 3, wykorzystywanego w TIK,

5) komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt 3 lub 4.

Maksymalna kwota dotacji 35 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

2) co najmniej jeden punkt dostępowy.

W przypadku wniosku o laptopy lub zestaw dla nauczyciela wymagany wyłącznie pkt 2.

Pobierz wniosek B2 klikając tutaj


SZKOŁY PODSTAWOWE KTÓRE BRAŁY UDZIAŁU W EDYCJI 2017-2020

I. Uczniowie niewidomi – wniosek C

1) pomoce dydaktyczne:
– notatniki brajlowskie,
– linijki brajlowskie,
– inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika brajlowskiego i linijki brajlowskiej,

2) komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny
do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w pkt 1.

Maksymalna kwota wsparcia 35 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

2) co najmniej jeden punkt dostępowy.

Pobierz wniosek C klikając tutaj

 

II. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami – wniosek B2

1) pomoce dydaktyczne lub narzędzi do terapii:

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder),

z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów

z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

2)  specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w pkt 1, wykorzystywanego w TIK,

3) komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lub 2.

Maksymalna kwota wsparcia 35 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

2) co najmniej jeden punkt dostępowy.

Pobierz wniosek B2 klikając tutaj


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I. Bez względu na kategorię uczniów – wniosek A

1)   laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

2)    zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

3)      tablica interaktywna:
– tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
– tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

4)     projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,

5)     głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,

6)   interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej  55 cali,

7)   specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takich jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Maksymalna kwota dotacji: 14 000,00 zł

Wymogi formalne:

1)  dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s,

2)  co najmniej jeden pakiet na wnioskowaną tablicę lub monitor,

3)  sala z dostępem do Internetu na jedną tablicę lub monitor,

4)  sala z dostępem do Internetu na pomoc dydaktyczną lub narzędzie do terapii,

5)  co najmniej jeden punkt dostępowy.

W przypadku wniosku o laptopy lub zestaw dla nauczyciela wymagany wyłącznie pkt 1 i 5.

Pobierz wniosek A klikając tutaj


SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE

I. Uczniowie niewidomi i słabowidzący

1) drukarki brajlowskie;

2) drukarki druku wypukłego;

3) drukarki 3D.

Maksymalna kwota dotacji: 100 000,00 zł

Wymogi formalne:

1) co najmniej jeden punkt dostępowy.

Pobierz wniosek C klikając tutaj


 

Aktywna tablica 2021

 

Aktywna Tablica 2021

 

Zachęcamy do skorzystania  z szerokiej kompleksowej oferty Nowej Szkoły zawartej w katalogu oraz ze wsparcia naszych Doradców Handlowych, których pełna lista znajduje się TU

aktywna tablica

aktywna tablica