Bezpieczni uczniowie i wychowanie do wartości – zobacz produkt

PN0059-Pudelko_v2016-08-10Każdy Dyrektor i pedagog szkolny z dużą starannością dba o bezpieczeństwo swoich uczniów. Jakie jednak można podjąć działania aby poprawić sytuację dzieci z problemami? Co jeszcze można zrobić aby skutecznie zapobiec problemom wychowawczym, które zakłócają normalną pracę szkoły?

W oparciu o gotowy program Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna przedstawiamy propozycję zbudowania oraz wdrożenia unikalnego systemu organizacji profilaktyki i reagowania na zdarzenia wspierające udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa uczniów.

Nowe podejście do problemów w szkole opiera się na:

  • wyposażeniu nauczycieli w wiedzę i umiejętności,
  • profilaktyce i niedopuszczeniu do negatywnych zjawisk i zachowań,
  • wsparciu procesu terapeutycznego – terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji społecznych.

Na każdym z tych etapów zakładamy zaangażowanie nauczycieli, wspieranych przez pedagoga.

Godziny wychowawcze są idealnym czasem kiedy nauczyciele mogę wykorzystać materiały z programu.

Dzięki zastosowaniu programu Eduterapeutica, pedagog zamiast prowadzić działania interwencyjne i realizować wszystkie elementy procesu, będzie mógł koordynować ten proces i zarządzać nim. W ten sposób zyska czas na działania planowe, co spowoduje że będzie realizować swoje obowiązki zgodnie z rolą jaką mu się przypisuje.

Program zawiera zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i materiałów informacyjnych które kompleksowo wspiera całą kadrę pedagogiczną (pedagogów, nauczycieli, dyrektora) oraz uczniów i rodziców.

Zatem jedno rozwiązanie dla wszystkich. Jeden język pojęć i rozumienia zjawisk.

Zestaw zawiera:

1. Płytę CD z elektronicznymi dokumentami, również z możliwością ich edycji i druku:

  • poradniki dla dyrektora, pedagoga i nauczycieli (zobacz: Spis Treści),
  • schematy procedur,
  • kwestionariusze diagnostyczne (zobacz: Kwestionariusz KPE),
  • scenariusze szkoleń, spotkań z rodzicami i lekcji wychowawczych,
  • prezentacje multimedialne na zajęcia.

2. Wydrukowane, kolorowe plakaty skierowane dla uczniów i nauczycieli – 7 wzorów, w sumie 13 szt. plakatów (zobacz przykład: Plakat Emocje, Plakat Uzależnienia).

3. Wydrukowane, kolorowe ulotki dla rodziców – 6 wzorów, w sumie 180 szt. ulotek (zobacz przykład: Ulotka).

PN0059-Pudelko_v2016-08-10

Program został przygotowany przez ekspercki zespół autorski: pedagogów, terapeutów systemowych i trenerów asertywności z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Zachęcamy wszystkich nauczycieli do skorzystania z gotowego scenariusza zajęć profilaktycznych „Nie biję – szanuję”. To doskonały materiał na zrozumienie przez dzieci najmłodszych zjawiska przemocy fizycznej. Jednocześnie poprowadzenie zajęć z tego obszaru pozwala na realizację jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2016/17 czyli Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Poniżej pliki do pobrania: