Regulamin promocji Bon na zakupy

 1. Organizatorem Promocji Bon na zakupy jest Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibąw Łodzi, 90-248, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, KRS: 0000109353, NIP: 725-001-33-78, REGON: 471014170, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana: Organizatorem
 2. Bon na zakupy - papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, zawierający kwotę wyrażoną w PLN oraz datę ważności, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie Nowej Szkoły
 3. Bon na zakupy stanowi pełnowartościową formę płatności
 4.  Przy jednorazowym zakupie o wartości  minimum 5000 zł brutto klientowi przysługuje Bon upominkowy o wartości 500 zł brutto, który może zostać wymieniony na dowolny produkt/y zawarte w katalogu Maluch + 2019/2020  o wartości katalogowej  do 500 zł brutto. Sprzedaż dokonana w ramach Bonu upominkowego zostanie udokumentowana fakturą sprzedaży o wartości 1,00 zł brutto.
 5. Bon na zakupy jest jednorazowego użytku. Reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu bonu nie podlega zwrotowi i możliwości ponownej realizacji.
 6. Promocja Bon na zakupy dotyczy wyłącznie produktów zamieszczonych w katalogu Maluch + 2019/2020 w cenie katalogowej
 7. Promocja Bon na zakupy może być zrealizowana wyłącznie przy jednorazowych zakupach na łączną kwotę powyżej 5000 zł w cenie katalogowej
 8. W celu zrealizowania Bonu na zakupy za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub biura obsługi klienta należy podać jednorazowy kod bonu przy składaniu zamówienia
 9. W celu zrealizowania Bonu na zakupy podczas zakupów w sklepie internetowym należy wpisać jednorazowy kod bonu w okienku UWAGI
 10. Bon na zakupy nie podlega wymianie na gotówkę
 11. Promocja Bon na zakupy obowiązuje w okresie od 1.02.2020 do 30.04.2020
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku całkowitego wyprzedania danego produktu, decyduje kolejność opłaconych zamówień
 13. Promocja Bon na zakupy nie łączy się z innymi promocjami Organizatora
 14. Udział w Promocji Bon na zakupy będzie traktowany jako przejaw akceptacji niniejszego regulaminu
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu dostępne na stronie https://sklep.nowaszkola.com/regulamin.html, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 16. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Sklepu
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu,  zakończenia lub przedłużenia Promocji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony Sklepu z wyprzedzeniem 7 dni. Zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji

Pobierz regulamin promocji: Regulamin Promocji Bon na zakupy (PDF, 187 KB)