Dobra wiadomość: Przedszkole przy szkole za unijne pieniądze

przedszkole-przy-szkole-2Dodatkowe 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie w 2013 roku przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2 300 oddziałów w ponad 1400 placówkach.

Edukacja przedszkolna, mimo znacznego już upowszechnienia wymaga szczególnego wsparcia w tych gminach, gdzie opieka przedszkolna jest realizowana tylko w oddziałach przedszkolnych w szkołach. Dlatego też Ministerstwa: Rozwoju Regionalnego i Edukacji Narodowej zdecydowały o skierowaniu dodatkowych funduszy na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 50 mln euro przesunięto z Priorytetu III (Wysoka jakość systemu oświaty) do Priorytetu IX (Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach) z przeznaczeniem na rozwój edukacji przedszkolnej.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2 293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1 402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych (na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.). Fundusze Europejskie pomogą w przygotowaniu  w ponad 430 gminach oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług w szczególności na rzecz 3- i 4-latków.

Działania te realizowane będą w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za ich wdrożenie odpowiedzialne będą samorządy wojewódzkie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje akcję informacyjną, która pozwoli na dotarcie do wszystkich potencjalnych odbiorców dotacji oraz pomoc przy jej pozyskiwaniu.

Wsparcie finansowe ma umożliwić wyrównywanie szans tych dzieci, które do tej pory miały utrudnienia w dostępie do edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada zwiększenie o ok. 55 tys. miejsc w oddziałach przedszkolnych, m.in. poprzez ich przystosowanie dla dzieci młodszych oraz zwiększenie godzin ich pracy. Natomiast modernizacja i doposażenie przedszkoli ma poprawić jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Unijne pieniądze na przedszkola w 2013 roku

Na wsparcie edukacji przedszkolnej w latach 2007-2013 ze środków europejskich przewidziano 370 mln euro (ok. 1,5 mld zł). Wykorzystano już 1,2 mld zł, czyli 74 proc. dostępnej puli.

W 2013 r. na działania wspierające przedszkola przeznaczone zostanie blisko 100 mln zł. Konkursy na tworzenie nowych bądź wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego zaplanowano w 7 województwach i dodatkowo w województwie śląskim, pod warunkiem wygospodarowania środków (w pozostałych regionach środki na ten cel wykorzystano w całości):

  • lubelskie – 5 mln zł,
  • mazowieckie – 8,3 mln zł,
  • opolskie – 2, 28 mln zł,
  • śląskie – 14 mln zł,
  • świętokrzyskie – 14,5 mln zł,
  • warmińsko-mazurskie – 21,4 mln zł,
  • wielkopolskie – 18,85 mln zł,
  • zachodniopomorskie – 15 mln zł.