Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2019/2020

Nowa Szkoła od wielu lat aktywnie angażuje się w proces wspomagania rozwoju, kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Celem naszych działań w tej sferze jest przede wszystkim opracowanie rzetelnej, a także kompleksowej oferty pomocy, które ułatwią funkcjonowanie w społeczeństwie i zapewnią możliwość efektywnego przyswajania wiedzy. Wyrazem naszych starań jest kolejna odsłona katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne.

Z myślą o zaspokojeniu potrzeb uczniów z zaburzeniami i deficytami w rozwoju przygotowaliśmy szeroką gamę produktów uporządkowanych według dwóch kategorii: Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna oraz Integracja sensoryczna i rehabilitacja. Dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych dedykowany jest dział: Wybitne uzdolnienia.

Wśród naszych propozycji znalazł się szeroki wachlarz narzędzi diagnostycznych, bogaty zbiór materiałów edukacyjno-terapeutycznych oraz inspirujące pomoce dydaktyczne, umożliwiające oddziaływanie wielozmysłowe. Na stronach katalogu prezentujemy także sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia gimnastyczne, które wspierają rozwój fizyczny dzieci, zapewniając prowadzenie odpowiedniej terapii ruchowej. Wyboru produktów dokonaliśmy w oparciu o wymagania podstawy programowej, lecz w głównej mierze kierowaliśmy się specjalnymi potrzebami oraz predyspozycjami dzieci i młodzieży.

Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2019/2020:

Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2018/2019