Katalog Stołówka szkolna i wyposażenie kuchni 2022 już dostępny!

katalog stołówka szkolna i wyposażenie kuchni 2022

 

Prezentowany nowy katalog Stołówka szkolna i wyposażenie kuchni 2022 zawiera kompleksowe rozwiązania dla stołówek, jadalni i kuchni szkolnych zredagowane tak, aby wypełniały założenia dofinansowania rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

 

Na stronach naszej najnowszej publikacji proponujemy wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na jadalnie w postaci:

  • krzeseł i stołów wykonanych ze sklejki i płyty wiórowej pokrytych warstwą laminatu HPL, odpornego na wysoką temperaturę i zarysowania
  • szklanych i melaminowych naczyń oraz wysokiej jakości sztućce metalowe
  • produktów umożliwiających wyposażenie lub doposażenie zaplecza gastronomicznego takie jak specjalistyczne meble stalowe i niezbędny asortyment AGD służący do przygotowania posiłków

2022 jest już czwartym rokiem funkcjonowania programu „Posiłek w szkole”, którego celem jest zapewnienie dzieciom posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Projekt jest finansowany z budżetu państwa, a wsparcie finansowe przeznaczono na stworzenie od podstaw lub doposażenie, adaptację i poprawę standardu stołówek szkolnych.

katalog stołówka szkolna i wyposażenie kuchni 2022

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek
  • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20 % środków niezbędnych do realizacji zadania.

Terminy składania wniosków

  • do 15 kwietnia 2022 przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych (w tym podstawowych szkół artystycznych) prowadzonych przez JST, osoby prawne inne niż JST oraz osoby fizyczne
  • do 30 kwietnia 2022 przez organy prowadzące szkoły do właściwych ze względu na siedzibę szkoły wojewodów
  • do 15 kwietnia 2022 przez dyrektorów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z działem Aktualności na naszej stronie internetowej oraz do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie.