Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Laboratoria Szkolne i Pracownie Tematyczne

Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 daje szanse na skorzystanie z dofinansowania w ramach tzw. kompetencji kluczowych. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które spełniają warunki regulaminu publikowanego z dokumentacją ogłaszanego konkursu, mogą wnioskować o doposażenie następujących pracowni:

Nowa Szkoła, czerpiąc wiedzę z 25-letniego doświadczenia i współpracy z nauczycielami przedstawia Państwu katalog zgodny z rekomendacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w dokumentacjach ogłaszanych konkursów.

Wyselekcjonowane przez nas wyposażenie zawiera:

  • pomoce do nauki przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii,
  • pomoce do nauki matematyki,
  • pomoce do nauki języków obcych,
  • wyposażenie laboratoriów szkolnych,
  • wyposażenie interaktywne spełniające założenia TIK.

Wypracowana przez Nową Szkołę oferta zapewni Państwu kompleksowe doposażenie szkoły. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami oraz Biurem Obsługi Klienta w celu dobrania oferty dedykowanej Państwa potrzebom.

Katalog Szkoła: Laboratoria szkolne i pracownie tematyczne Klasy IV-VIII w wersji online:
Przejdź do sklepu