Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Przygotowywana jest wersja MDS służąca uczeniu się języka angielskiego.

Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Prezentowane tu podejście metodyczne: uczenia się polisensorycznego, w działaniu i w zabawie sprzyja rozwojowi każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwoju mowy, mający wadą słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji” oraz uczniowie z dysleksją w okresie nauczania wczesnoszkolnego.

Program zajęć obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując wierszyk/rymowankę rysują figury geometryczne lub piszą litery i cyfry.

Metodę Dobrego Startu można stosować: w przedszkolach, w grupie 5. – 6. latków i w klasie pierwszej, w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla klas I – III, w grupach, klasach integracyjnych i specjalnych, a także w domu z własnym dzieckiem.

Metoda Dobrego Startu pozwala dobrze bawić się w przedszkolu i dobrze wystartować w szkole.

Marta Bogdanowicz

Wymienione poniżej produkty mogą Państwo zamówić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego – klikając w jeden z odnośników lub wpisując symbol w wyszukiwarce.

Pomoce do Metody Dobrego Startu (MDS):

 1. Sznureczki grube – 20 złotych (10 sztuk o długości ok. 1 metr, 5 kolorów) – symbol: LI1111
 2. Balony – 20,00 zł  (100 sztuk, różne kolory) – symbol: KW1604
 3. Plansze 3 linie – 65,00 zł (10 plansz) – symbol: VO5070
 4. Ołówki do tablic – 23,00 zł (12 sztuk) – symbol: VO5074
 5. Alfabet polski pisany. Litery i cyfry – 345 zł – symbol: PL1124
 6. Chusty cyrkowe, neonowe – 32 zł (3 sztuki) – symbol: DT8000
 7. Chusty cyrkowe, duże – 92 zł (4 sztuki) – symbol: JG2307
 8. Pędzle uniwersalne – 53 zł (24 sztuki) – symbol: NS1051
 9. Plastelina zestaw klasowy – 43 zł (12 kolorów po 15 laseczek) – symbol: TM2011
 10. Woreczki sportowe – 13 zł (4 sztuki w 4 kolorach) – symbol: NS0126
 11. Szarfy – 13 zł (4 sztuki) – symbol: NS0127
 12. Wstęgi gimnastyczne – 59 zł (6 sztuk po 2 metry) – symbol: TY0105
 13. Metoda dobrego Startu – od wierszyka do literki zeszyt 1 i 2 – 27 zł – symbol: HR0034
 14. Metoda Dobrego Startu – od piosenki do literki – 50 zł – symbol: HR0018
 15. Metoda Dobrego Startu DVD – 24 zł – symbol: HR0064
 16. Metody Dobrego Startu – piosenki do rysowania (podręcznik) – 19 zł – symbol: HR1023
 17. Metody Dobrego Startu – piosenki do rysowania (płyta CD) – 12,30 zł – symbol: HR1024
 18. Metody Dobrego Startu – piosenki do rysowania (pomoce dydaktyczne) – 21 zł – symbol: HR1052
 19. Metody Dobrego Startu – piosenki do rysowania (ćwiczenia) – 20 zł – symbol: HR1054
 20. Kolorowe tacki – do ćwiczeń rysowania i pisania na kaszy – 84 zł – symbol: PL1130
 21. Liczydełka do myślenia i liczenia – 105 zł – symbol: PL1109
 22. Układanki cyfrowe – 176 zł – symbol: PL1101
 23. Lateralizacja – 188 zł – symbol: PL1108
 24. Alfabet polski pisany. Litery i cyfry – 345 zł – symbol: PL1124
 25. Metoda Dobrego Startu we Wspieraniu Rozwoju Edukacji i Terapii Pedagogicznej – 35 zł – symbol: HR0220