Nabór wniosków do programu Senior+

Ruszył nabór wniosków do programu Senior+ edycja na 2023 rok. Do 5 stycznia 2023 można składać wnioski w wersji elektronicznej. W ramach wyjścia naprzeciw potrzebom naszych klientów prezentujemy katalog Senior+.

W celu uzyskania więcej szczegółów na temat finansowania oraz składania wniosków serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi. Kontakt do nich znaleźć można na ostatniej stronie wspomnianego katalogu lub na tej stronie internetowej.

Nabór wniosków do programu Senior+ na rok 2023

O pozyskanie środków finansowych na utworzenie i rozbudowę lub wsparcie istniejących ośrodków mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego. Corocznie na realizacje programu przeznaczone są środki w wysokości 60 mln zł.

Moduły finansowania

W ramach Programu ubiegać się można o uzyskanie środków w dwóch modułach:

Moduł 1 obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie, dodatkowe wyposażenie, remont lub rozbudowę istniejącego ośrodka wsparcia dla seniorów. Wsparcie wynosi do 80% kosztów całkowitych realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 400 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” i 200 tys. zł dla Klubów „Senior+”.

Budynki nie będące własnością jednostki samorządu terytorialnego mogą w ramach modułu 1 ubiegać się o dofinansowanie na wyposażenie ośrodka.

Moduł 2 zapewnia wsparcie dla funkcjonowania istniejących już ośrodków wsparcia, które zostały utworzone w ramach modułu pierwszego. Dofinansowanie  obejmuje całoroczne bieżące koszty utrzymania ośrodka wsparcia. Miesięczna kwota na utrzymanie jednego miejsca  wynosi nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” i nie więcej niż 200 zł dla Klubu „Senior+”. Dotacje nie mogą przekroczyć 50% całkowitego kosztu realizacji.

nabór wniosków do programu senior+

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego oraz kontaktu z przedstawicielami handlowymi.

Zachęcamy także do obserwowania profilów Nowej Szkoły na Facebooku i Instagramie.