Nowy katalog Rezerwa oświatowa POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022/2023 już dostępny

NOWY KATALOG REZERWA OŚWIATOWA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2022W 2022 roku dofinansowanie z rezerwy budżetowej w ramach subwencji oświatowej zostanie przeznaczone na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w dodatkowym wymiarze godzin. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 180 milionów złotych. Kwota ta pozwoli na realizację około 3 milionów dodatkowych godzin dla uczniów.

Wsparcie przewidziane na rok 2022 obejmuje organizację i realizację następujących zajęć:

NOWY KATALOG REZERWA OŚWIATOWA SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2022korekcyjno-kompensacyjnych – ukierunkowane na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka. Mają one za zadanie rozwijać a także aktywizować funkcje intelektualne i osobowościowe najmłodszych pomagając im uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym na równi z innymi dziećmi. Lekcje korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów łatwo rozpraszających się, mało samodzielnych i z dysleksją rozwojową.

NOWY KATALOG REZERWA OŚWIATOWA SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2022logopedycznych – pomoc w stymulowaniu mowy mająca na celu wypracowanie prawidłowego porozumiewania się z otoczeniem. Dzięki ćwiczeniom korygowana jest nieprawidłowa wymowa w sferze fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej. Zajęcia logopedyczne są bardzo ważne przy pracy z dziećmi z autyzmem, ponieważ pomagają w podjęciu aktywności słownej.

 

NOWY KATALOG REZERWA OŚWIATOWA SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2022rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – służą one one rozwijaniu oraz kształtowaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych. Pomagają w wypracowaniu kompetencji panowania nad emocjami i ich interpretacji u innych osób, co przekłada się na wypracowanie wzorców prawidłowego reagowania w sytuacjach społecznych.

 

NOWY KATALOG REZERWA OŚWIATOWA SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2022

 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

 

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego już od 1 marca 2022 roku mogą prowadzić wyżej wspomniane zajęcia.

Możliwość skorzystania z suplementarnych zajęć będą mieli także uczniowie rozpoczynający edukację w roku szkolnym 2022/2023. Ujęte we wsparciu dodatkowe godziny zajęć mają zostać zrealizowane do 20 grudnia 2022 roku.

Dla ułatwienia nawigacji po katalogu, umieściliśmy przy produktach ikonki ukazujące cztery obszary pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wysokość wsparcia:

Dofinansowanie do jednej godziny nadprogramowych zajęć specjalistycznych wynosi 64 zł. Szacunkowa liczba dodatkowych lekcji wyniesie:

  • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
  • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Prezentowane w niniejszym Katalogu pomoce edukacyjne zostały starannie przygotowane, aby jak najlepiej odpowiadać na założenia wsparcia w ramach REZERWY OŚWIATOWEJ ale również szeroko pojęte SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE. Proponujemy rozwiązania pozwalające na najefektywniejszą realizację specjalistycznych zajęć w obrębie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, odpowiednio dobrane produkty niezbędne do pracy z dzieckiem oraz kompleksowe wyposażenie sal integracji sensorycznej i gabinetów terapeutycznych. W oparciu o podstawę programową oraz konsultacje z metodykami, specjalistami stworzyliśmy rzetelną i kompleksową ofertę skierowaną zarówno do uczniów szczególnie zdolnych jak i tych z dysfunkcjami, przewlekle chorych, mających trudności edukacyjne czy adaptujących się do nowego środowiska.

Budowa katalogu:

W omawianym katalogu zgromadziliśmy prawie 3 tysiące inspirujących artykułów. Podzieliliśmy je na cztery kategorie:

  • przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna,
  • integracja sensoryczna i rehabilitacja,
  • zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna,
  • wybitne uzdolnienia – uczeń zdolny.

Kliknij tutaj lub okładkę, aby zobaczyć katalog.

 

NOWY KATALOG REZERWA OŚWIATOWA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2022

Nowa Szkoła od wielu lat aktywnie wspiera proces kształcenia oraz skutecznej terapii dzieci i młodzieży ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Od 30 lat tworzymy ofertę wspomagającą pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli w pracy z dzieckiem w edukacji włączającej.

Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego pod adresem sklep.nowaszkola.com oraz kontaktu z przedstawicielami handlowymi. Zachęcamy także do obserwowania profilów Nowej Szkoły na Facebooku i Instagramie. Za ich pośrednictwem będziemy systematycznie dzielić się z Państwem szczegółami o naszych nowościach.