Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Oferta szkoleniowa (Warsztaty)

I. JĘZYK ANGIELSKI

Skierowane do: nauczycieli języka angielskiego oraz nauczania przedszkolnego

Trenerki:

 • Anna Lesińska-Gazicka, anglistka, praktyk nauczania małych dzieci, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, edukator w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym, autorka podręczników, założycielka Szkoły Myślenia
 • Agnieszka Binek-Kaszyńska, psycholog, trener w zakresie strategii uczenia się i efektywnych technik nauczania, koordynator projektu współfinansowanego z UE „Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej”, założycielka Szkoły Myślenia

ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU ABC NAUCZANIA DZIECI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczestnicy poznają:

 • podstawy metodyki nauczania małych dzieci języka obcego,
 • najnowsze techniki zapewniające pełne zaangażowanie dzieci,
 • narzędzia pracy budujące ich motywację,
 • jak uczyć mówienia i rozwijać naturalne predyspozycje językowe dzieci.

Warsztaty prowadzone w oparciu o zestaw dydaktyczny „Time for English” – pierwszy program wykorzystujący potencjał środowiska przedszkolnego lub świetlicy: wyposażenie, pomoce dydaktyczne z innych obszarów, zabawki, aktywności przedszkolne i świetlicowe, grupę rówieśniczą.

Program warsztatów:

 1. Jak dzieci uczą się języka? Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci.
 2. Jak sprawić, by dzieci nas rozumiały? Proste zasady i wzorce wydawania poleceń w j. obcym.
 3. Uczenie poprzez ruch – wybrane gry i zabawy wymagające językowego uczestnictwa i w pełni angażujące dzieci ( w programie Time for English jest ich aż 120)
 4. Uczenie funkcjonowania w języku angielskim – jak uczymy dzieci powitań, podziękowań, kupowania, pożyczania, wyrażania prostych potrzeb i innych funkcji językowych bliskich dzieciom
 5. Rola piosenek i rymowanek we wprowadzaniu i powtarzaniu słownictwa i wyrażeń językowych na wybranych przykładach.
 6. Rozwijanie wyobraźni językowej dzieci i wchodzenie w role – dialogi, kukiełki, drama i teatrzyk jako sposób nauczania mówienia w atrakcyjnych sytuacjach językowych.

II. NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

Skierowane do: opiekunów żłobkowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego oraz szkół specjalnych

Trenerka:

Agnieszka Binek-Kaszyńska, psycholog, trener w zakresie strategii uczenia się i efektywnych technik nauczania, koordynator projektu współfinansowanego z UE „Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej”, założycielka Szkoły Myślenia

Uczestnicy poznają:

 • techniki pamięciowe do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi,
 • zastosowanie piktogramu w uczeniu dzieci,
 • techniki notowania dla dzieci, które jeszcze nie potrafią pisać i czytać,
 • sposoby rozwijania u dzieci inteligencji emocjonalnej, twórczego myślenia i samodzielności w działaniu
 • narzędzia pracy budujące ich motywację,
 • jak budować pozytywną relację z rodzicami podopiecznych.

Program warsztatów:

 1. Dlaczego dzieci się uczą? Podstawowe procesy poznawcze i motywacyjne u małych dzieci, zmiana roli wychowawcy, indywidualizacja.
 2. Jak ułatwić dzieciom proces uczenia? Piktogram jako narzędzie uczenia pobudzające wyobraźnię i wspomagające zapamiętywanie. Wykorzystanie piktogramowej metody konstruowania zdań i dłuższych wypowiedzi. Piktogramowa metoda uczenia wierszy i piosenek.
 3. Czy przedszkolak może notować? Zasady tworzenia map myśli, zabawy z mapami myśli dla najmłodszych. Sposoby wykorzystywania map myśli do przygotowywania ról i teatrzyków, formułowania wypowiedzi przez dzieci, zapamiętywania i odtwarzania poznanych informacji o świecie.
 4. Czy samodzielności można się nauczyć? Aktywności plastyczne rozwijające, twórcze myślenie i samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji.
 5. Jak rozwijać empatię? Wspomaganie rozwoju emocjonalnego przez dramę (rozwój empatii, rozumienie zależności społecznych i modelowanie zachowań społecznych).
 6. Czy gramy do jednej bramki? Budowanie relacji nauczyciel – rodzic.

III. INTEGRACJA SENSORYCZNA

A) Skierowane do: opiekunów żłobkowych, opiekunów dziennych i klubów malucha

Trenerka:

Barbara Płuska – fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny. Od lat związana z Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” (z oddziałem dziecięcym, obecnie poradnią ortopedyczną, neurologiczną i wczesnej interwencji) w Warszawie ul. Ożarowska 75a. Rehabilitant i terapeuta SI w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnym oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy i podejmowanie działania w formie zabaw w zakresie Integracji Sensorycznej

Program warsztatów:

 1. Rozwój dziecka w aspekcie sensomotorycznym (okres prenatalny, noworodkowy , niemowlęcy i wczesno-dziecięcy
 2. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój małego dziecka
 3. Wspomaganie rozwoju sensomotorycznego w warunkach placówki żłobkowej
 4. Propozycje zabaw rozwijających sprawność motoryczną i zmysły małego dziecka

B) Skierowany do: nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych

Trenerka:

Barbara Płuska – fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny. Od lat związana z Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” (z oddziałem dziecięcym, obecnie poradnią ortopedyczną, neurologiczną i wczesnej interwencji) w Warszawie ul. Ożarowska 75a. Rehabilitant i terapeuta SI w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnym oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy i podejmowanie działań w zakresie stymulowania rozwoju sensomotorycznego dzieci w przedszkolu.

Program warsztatów:

 1. Etapy rozwoju sensomotorycznego.
 2. Rozpoznawanie nieprawidłowości w zakresie rozwoju sensomotorycznego.
 3. Wspomaganie integracji sensorycznej w warunkach placówki przedszkolnej.

Zobacz także: