Program Aktywna Tablica – Nowa Szkoła

Download "Program Aktywna Tablica – Nowa Szkoła"

Zapraszamy do skorzystania z oferty Aktywna Tablica przygotowanej przez firmę Nowa Szkoła w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019. Łączna kwota w latach 2017–2019 przeznaczona na program to 279 316 000 złotych, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 20%.
Partnerzy