Raport społeczny (CSR)

Raporty zawierają opis konkretnych działań o zasięgu społecznym i środowiskowym, podejmowanych przez firmę Nowa Szkoła w oparciu o strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Opracowywane są w cyklu rocznym. Zawierają założenia i cele oraz postępy w ich realizacji w odniesieniu do poprzednich okresów.

Poniżej Raporty z lat 2014, 2015 i 2016:

CsrRaportSpolecznyZaRok2014 CsrRaportSpolecznyZaRok2014_v2016-05-17CsrRaportSpolecznyZaRok2014_v2016-05-17

PARTNERZY