Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Rezerwa oświatowa 2018

Rezerwa oświatowa 2018

W 2018 roku MEN ma do przekazania ponad 172 mln zł środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na wdrażanie reformy edukacji. O pieniądze samorządy mogą ubiegać się według określanych corocznie kryteriów. W tym roku jest ich dziewięć.

Nowością jest kryterium umożliwiające uzyskanie dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów i jest przewidziany na 4 lata.

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim. W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych zostało rozszerzone. W związku z tym dyrektorzy szkół mogą starać się o wsparcie z rezerwy na dofinansowanie niezbędnego wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń do nauki w szkołach, które do tej pory były 6-letnie.

Termin I tura: do 31 maja 2018r. II tura: do 28 września 2018

Termin: do 31 maja 2018r.

Termin: 15 czerwca 2018r.

Termin: do 31 maja 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.html

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.pdf