Rezerwa oświatowa 0,4% – stwórz pracownię z Nową Szkołą

Rezerwa Subwencji Oświatowej 2020. Nowa SzkołaREZERWA OŚWIATOWA 0,4% to finansowe wsparcie jakie mogą otrzymać placówki edukacyjne między innymi na doposażenie pracowni przedmiotowych. Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2021 r. przeznaczona jest na doposażenie pracowni przyrodniczych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji można wnioskować o wyposażenie sali biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Kryterium VI doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.


Terminy składania wniosków

 1. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – do dnia 31 maja 2021 r.
 2. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach
  • do dnia 28 maja 2021 r.; I tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,
  • do dnia 4 października 2021 r.; II tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.
 1. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2021. – do dnia 20 września 2021 r.

Kryterium V. Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

POBIERZ WNIOSEK NA PRACOWNIE Z PRZYKŁADOWYMI ZESTAWAMI:

SPRAWDŹ GOTOWE ZESTAWY

STWÓRZ WŁASNĄ KALKULACJĘ

lub

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY

BIOLOGIA

Pracownia Bilogiczna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

Zestaw Pełny – pobierz EXCEL

Zestaw Premium – pobierz EXCEL

Zestaw Gold – pobierz EXCEL

STWÓRZ KALKULACJĘ

CHEMIA

Pracownia Chemiczna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

Zestaw Pełny – pobierz EXCEL

Zestaw Premium – pobierz EXCEL

Zestaw Gold – pobierz EXCEL

STWÓRZ KALKULACJĘ

FIZYKA

Pracownia Fizyczna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

Zestaw Pełny – pobierz EXCEL

Zestaw Premium – pobierz EXCEL

Zestaw Gold – pobierz EXCEL

STWÓRZ KALKULACJĘ

GEOGRAFIA

Pracownia Geograficzna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

Zestaw Pełny – pobierz EXCEL

Zestaw Premium – pobierz EXCEL

Zestaw Gold – pobierz EXCEL

STWÓRZ KALKULACJĘ


Kryterium VI. Wyposażenie nowych / adaptowanych sal

POBIERZ WNIOSKI NA WYPOSAŻENIE SAL:

SPRAWDŹ GOTOWE ZESTAWY

STWÓRZ WŁASNĄ KALKULACJĘ

lub

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Wyposażenie Meblowe. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

POBIERZ GOTOWE ZESTAWY

Sala 12 300 Cubo – Pobierz EXCEL

 • Aranżacja: 1

Sala 12 700 Prima Brzoza – Pobierz EXCEL

 • Aranżacja: 1

Sala 14 500 Prima Buk – Pobierz EXCEL

 • Aranżacja: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Sala 14 500 Fresh Buk – Pobierz EXCEL

 • Aranżacja: 1 | 2

Sala 10 500 Fresh Szary 2 – Pobierz EXCEL

Sala 11 000 Prima Buk – Pobierz EXCEL

Sala 12 500 Fresh Szary 3 – Pobierz EXCEL

 

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE – POMOCE

Pracownia Bilogiczna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła
Pracownia Chemiczna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła
Pracownia Fizyczna. Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

STWÓRZ KALKULACJĘ


Nasz katalog na rok 2020/2021

Katalog Subwencja Oświatowa i Laboratoria Szkolne 2020. Nowa Szkoła

Po więcej szczegółów zapraszamy również do odwiedzenia dedykowanej laboratoriom szkolnym strony internetowej


Źródło: Portal Gov.pl | Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej