Rezerwa Oświatowa 2018

Rezerwa Oświatowa 2018

W 2018 roku MEN ma do przekazania ponad 172 mln zł środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na wdrażanie reformy edukacji.
Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. według kryteriów:

 

doposażenie świetlic (termin składania wniosków: do 31 maja 2018 r.)

doposażenie pomieszczeń do nauki (termin składania wniosków: do 31 maja 2018 r.)

wyposażenie pracowni przyrodniczych (termin składania wniosków: do 15 czerwca 2018 r.)

wyposażenie nowo wybudowanych szkół/placówek (termin składania wniosków: I tura – do 31 maja 2018 r., II tura – do 28 września 2018r.)

Więcej informacji na stronie:

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

Załącznik PDF