Reklamacje

Przed wysłaniem zgłoszenia zobacz: Ogólne warunki gwarancji

UWAGA! Prosimy nie montować elementów, jeśli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Reklamacje z widocznymi śladami montażowymi nie będą uwzględniane.

Formularz, za pośrednictwem którego można dokonać zgłoszenia reklamacji:

Numer katalogowy (wymagane)

Nazwa produktu (wymagane)

Numer dokumentu dostawy lub faktury (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wada dotyczy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącznik (np. zdjęcie z usterką)Zapoznałem/am się i akceptuję Klauzulę informacyjną (wymagane)

PARTNERZY