Społeczna odpowiedzialność biznesu

csr-loga

PROJEKT „PRAKTYKA CSR W NOWEJ SZKOLE” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 29 403,77 CHF

 www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Zakres i cele projektu: naczelnym celem jest chęć uporządkowania działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) realizowanych w Nowej Szkole. Firma stosując CSR pragnie zbudować własną markę – markę podmiotu odpowiedzialnego wobec społeczeństwa, życzliwego i przyjaznego klientom, pracownikom, dostawcom i środowisku, gdzie ludzie tworzący Firmę nie tylko pracują, lecz także realizują podzielane przez siebie wartości. Doceniając interesariuszy (czyli wszystkie osoby mające jakiś związek z Firmą, co należy rozumieć w sposób najszerszy z możliwych) Nowa Szkoła planuje w ramach projektu opracować strategię CSR (lipiec 2014), zdobyć co najmniej 10 certyfikatów na ponad 150 własnych produktów (styczeń 2014 – grudzień 2014), rozbudować stronę internetową o moduł CSR (czerwiec 2014 – styczeń 2015), przeprowadzić audyt procesów produkcyjnych (sierpień 2014; audyt ma na celu zwiększenie wydajności urządzeń produkcyjnych, spadek ilości odpadów, wzrost zaangażowania pracowników w zarządzanie Firmą), wydać biuletyn informacyjny poświęcony CSR (październik 2014), wdrożyć system raportowania CSR (grudzień 2014) oraz, last but not least, zorganizować konferencję podsumowującą projekt (styczeń 2015).

Dzięki realizacji projektu Firma osiągnie szereg korzyści: wzrost zaufania klientów i pozostałych kontrahentów, umocnienie pozycji rynkowej, poprawa satysfakcji pracowników, markę solidnego pracodawcy, bardziej kompleksowe i planowe zarządzanie tak specyficznym obszarem jak CSR, Długofalowym celem jest wzrost wskaźników ekonomicznych, osiągnięty dzięki wzrostowi zaangażowania i wydajności pracowników, spadkowi liczby odpadów, wdrożeniu zaleceń płynących z audytu.

Biuletyn w wersji elektronicznej (PDF, 17,5 MB)

PARTNERZY