Stołówka szkolna i wyposażenie kuchni – skorzystaj z oferty

Stołowka Szkolna 2019. Program Posiołek w szkole i w domu. Nowa Szkoła.1 stycznia 2019 r. ruszył ministerialny program Posiłek w szkole i w domu, którego celem jest zapewnienie dzieciom posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa a wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na stworzenie od podstaw lub doposażenie, adaptację i poprawę standardu stołówek szkolnych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną.

POBIERZ WNIOSEK

STWÓRZ OFERTĘ

W ofercie Nowej Szkoły znajdują się kompleksowe rozwiązania dla stołówek, jadalni i kuchni szkolnych. Proponujemy kompleksowe wyposażenie pomieszczeń w postaci krzeseł i odpornych na zniszczenia stołów, których blaty pokryte są laminatem HPL oraz estetyczne, trwałe i bezpieczne w kontakcie z żywnością zastawy stołowe, a także produkty umożliwiające wyposażenie lub doposażenie zaplecza gastronomicznego – specjalistyczne meble oraz niezbędny asortyment służący także przygotowaniu posiłków. Wśród propozycji m.in. sprzęt AGD, wysokiej jakości garnki oraz pojemniki do przechowywania żywności. Dopełnieniem są naczynia, zestawy akcesoriów kuchennych oraz środków sanitarnych i pojemników na odpadki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych inspiracji.

Wszystkie produktu podzielone na kategorie znajdują się  w sklepie internetowym, a na Państwa pytania czekają nasi Przedstawiciele Handlowi.

Poniżej oferta na wyposażenie stołówki szkolnej i kuchni do obejrzenia w wersji online:

Ofertę można również pobrać w wersji .pdf.

Program Posiłek w Szkole i w Domu

Nowy rok niesie ze sobą kolejne formy wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa. Wśród nich znalazł się rozpisany na lata 2019-2023 program „Posiłek w szkole i w domu” przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program ma charakter modułowy, a jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci, które wychowują się w rodzinach z trudną sytuacją. Pomoc jest kierowana również do osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób o niskich dochodach. Program ruszył z dniem 1 stycznia 2019 roku i będzie realizowany przez kolejne pięć lat, a swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Maksymalne wsparcie wyniesie 80 tys. zł dla stołówek i 25 tys. zł dla jadalni. Finansowy lub rzeczowy wkład organów prowadzących szkoły to 20% funduszy niezbędnych do realizacji.

Na co może zostać przeznaczone wsparcie z programu?

 • doposażenie, adaptacja i poprawa standardu działającej stołówki
 • doposażenie i adaptacja stołówki, która obecnie nie funkcjonuje
 • zorganizowanie nowej stołówki

Kto może ubiegać o wsparcie finansowe?

 • publiczne szkoły podstawowe
 • zespoły szkół
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • publiczne podstawowe szkoły artystyczne

Terminy składania wniosków:

 • do 15 kwietnia danego roku przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych (w tym podstawowych szkół artystycznych) prowadzonych przez JST, osoby prawne inne niż JST oraz osoby fizyczne
 • do 30 kwietnia danego roku przez organy prowadzące szkoły do właściwych ze względu na siedzibę szkoły wojewodów
 • do 15 kwietnia przez dyrektorów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegóły dotyczące programu „Posiłek w szkole i w domu”: Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.