Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Subwencja oświatowa 1

Dofinansowanie (tylko wydatki nieklasyfikowane jako majątkowe) doposażenia JST w zakresie wyposażenia:

1. W sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Do wniosku z tego tytułu należy dołączyć dokument potwierdzający pozwolenie na użytkowanie obiektu lub wstępny protokół odbioru.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 lipca 2015 roku.

2. W sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2015 roku.

3. W sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 kwietnia 2015 roku.

4. Wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 podstawową część wyrównawczej subwencji ogólnej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 kwietnia 2015 roku.

5. Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 15 maja 2015 roku.

Zobacz także: