Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Subwencja oświatowa 2

Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 uwzględniono środki na wzrost o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz wzrost o 26% liczby uczniów klas I i II szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ustalonej na podstawie danych SIO dla bazowego stanu na dzień 30 września 2014 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2015 roku – dotyczy wzrostu zadań w pierwszym półroczu roku budżetowego 2015.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 września 2015 roku – dotyczy wzrostu zadań od 1 września 2015 roku.

Pomoc jednostkom w przypadkach losowych.

Zobacz także: