Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Subwencja oświatowa 3

W ramach zdarzeń losowych, które miały miejsce w roku bieżącym oraz gdy JST zaplanowała środki własne w §4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej nie niższej niż różnica połowy wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 20 marca 2015 roku, dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w styczniu 2015 rok (np. huragan FELIKS).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 12 października 2015 roku,  dotyczy pozostałych zdarzeń.

Zobacz także: