Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Subwencja oświatowa 5

Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z tytułu błędów statystycznych, w tym popełnionych przez kuratora oświaty przy agregowaniu danych SIO oraz powstałych w MEN przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w SIO.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 11 maja 2015 roku.

Zobacz także: