Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Subwencja oświatowa 6

Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST (z wyłączeniem między innymi remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutków awansu zawodowego nauczycieli).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 września 2015 roku.

Zobacz także: