Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Subwencja oświatowa (kwiecień 2015)

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informujemy, że została uwolniona rezerwa subwencyjna na doposażenie stołówek, gabinetów lekarskich i zakup pomocy dydaktycznych w ramach edukacji włączającej. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie dotyczącym „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015” informuje o zakresie wsparcia, jakie zostanie przyznane na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Z opublikowanego komunikatu wynika, że przyjęto następujące stawki dofinansowania JST w zakresie wyposażenia:

  • Edukacja włączająca – sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą: 3.000 zł na 1 oddział.
  • Stołówki – w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej: 7.000 zł na szkołę.
  • Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – w tych szkołach/ placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy: 5.000 zł na szkołę.

Przypominamy, że za złożenie wniosków odpowiada ORGAN PROWADZĄCY.

Nowa Szkoła przygotowała dla Państwa gotowe pakiety w ramach poszczególnych kategorii. Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kliknięcie jednej z grafik znajdujących się poniżej:

subwencja-oswiatowa-edukacja-wlaczajaca subwencja-oswiatowa-gabinety-lekarskie

 subwencja-oswiatowa-stolowki

W celu uzyskania więcej szczegółów serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami oraz zapoznania się z ofertą w sklepie internetowym.

Dokument określający kryteria podziału 0,4 rezerwy części oświatowej subwencji oświatowej na rok 2015 wraz z załącznikami znaleźć można na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2015 roku.