Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Świetlica

przedszkole-meble przedszkole-mala-motoryka przedszkole-edukacja przedszkole-wydawnictwa

przedszkole-muzyka-i-teatr przedszkole-plastyka przedszkole-zabawki przedszkole-duza-motoryka

Każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, spędza w niej obowiązkowo od 20 do 28 godzin tygodniowo. Forma zajęć szkolnych wymaga skupienia i wytężenia uwagi. Niejednokrotnie czas spędzony na lekcji bywa też źródłem stresu, gdyż dzieciom często towarzyszy troska o dobrą ocenę, obawa przed pójściem „do tablicy” lub zostaniem poproszonym „do odpowiedzi”. Czas wolny po lekcjach powinien więc być wykorzystywany na efektywny odpoczynek, aktywną oraz edukacyjną zabawę, a także indywidualne potrzeby każdego dziecka. Takim szczególnym miejscem w szkole, które ma za zadanie zapewnić dzieciom możliwość zrealizowania swoich potrzeb podczas czasu wolnego jest świetlica.

Głównym założeniem istnienia świetlicy wg Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. jest zapewnienie opieki nad dziećmi, które muszą przebywać po lekcjach w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do placówki szkolnej albo inne okoliczności wymagające opieki świetlicowej. Cele, które powinien realizować wychowawca świetlicy dotyczą zaś zapewnienia dzieciom zajęć rekreacyjnych, pomoc w nauce, możliwość wypoczynku oraz organizacji zabaw ruchowych. Jako że grupa świetlicowa często jest mocno zróżnicowana oraz bardzo liczna (chociaż wg MEN powinna wynosić maksymalnie 25 osób), zrealizowanie wszystkich tych założeń stanowi niekiedy nie lada wyzwanie.

Do zadań każdej placówki szkolnej należy jak najlepsze dostosowanie warunków panujących na świetlicy do potrzeb dzieci do niej uczęszczających. Aby móc zrealizować to założenie, należy przede wszystkim zacząć od zaplanowania i organizacji przestrzeni. Podczas gdy jedno dziecko odrabia lekcje, inne w tym czasie potrzebuje aktywnej zabawy. Dla pierwszego z nich idealnym miejscem byłaby cicha świetlica, dla drugiego tymczasem spełnieniem aktualnych potrzeb są zabawy świetlicowe. Aby pogodzić różnorodne potrzeby dzieci wynikające z ich wieku oraz charakterów, priorytetem wydaje się być odpowiednia organizacja pomieszczeń świetlicy. Biorąc pod uwagę dziecięce zainteresowania, założone cele oraz indywidualny charakter poszczególnych pomieszczeń, należy zastanowić się jak będzie wyglądała aranżacja świetlicy. Dobrym rozwiązaniem są właściwie skomponowane kąciki tematyczne. Dziecko podejmując decyzję kieruje się do takiego kącika i znajduje w nim wszystkie dostępne pomoce i zabawki. Taka świetlica tematyczna wspiera rozwój zainteresowań u dzieci, zapewnia stałość środowiska oraz stwarza warunki, w których każdy może poczuć się bezpiecznie w swoim ulubionym miejscu.

Dodatkowym wyzwaniem dla organizacji przestrzeni oraz zajęć na świetlicach jest obowiązek szkolny dla 6-latków. Małe dzieci, wkraczające dopiero w środowisko szkolne, szczególnie potrzebują opieki wychowawcy, zapewnienia im przyjaznej, przewidywalnej i bezpiecznej przestrzeni oraz indywidualnego traktowania. Kiedy dziecko spędza na świetlicy po kilka godzin dziennie, świetlica stanowi dla niego ważny element codzienności. Do zadań każdej szkoły należy więc dostosowanie panujących w niej warunków, wyrażające się m.in. w dostosowaniu wysokości krzeseł oraz stołów do wzrostu maluchów. Dobierając sprzęt świetlicowy należy zaś uwzględnić potrzeb rozwojowe i tematykę zajęć przeznaczoną dla poszczególnych grup wiekowych, zaś dostosowując meble świetlicowe do kubatury i funkcji pomieszczenia należy pogodzić funkcjonalność z bezpieczeństwem.

Chociaż praktyka często stawia poważne wyzwania, świetlice powinny być miejscem przyjaznym, bezpiecznym, dostosowanym do potrzeb przebywających w niej dzieci. Winny stwarzać środowisko w którym dzieci przebywały będą chętnie i do którego z przyjemnością będą wracać, a czas wolny, pełniący przecież ważne funkcje w procesie zaspakajania potrzeb i zdrowego rozwoju, był czasem zorganizowanym mądrze i efektywnie.