Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Warsztaty Time for English

Skierowane do: nauczycieli języka angielskiego oraz nauczania przedszkolnego

Trenerki:

 • Anna Lesińska-Gazicka, anglistka, praktyk nauczania małych dzieci, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, edukator w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym, autorka podręczników, założycielka Szkoły Myślenia
 • Agnieszka Binek-Kaszyńska, psycholog, trener w zakresie strategii uczenia się i efektywnych technik nauczania, koordynator projektu współfinansowanego z UE „Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej”, założycielka Szkoły Myślenia

ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU ABC NAUCZANIA DZIECI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczestnicy poznają:

 • podstawy metodyki nauczania małych dzieci języka obcego,
 • najnowsze techniki zapewniające pełne zaangażowanie dzieci,
 • narzędzia pracy budujące ich motywację,
 • jak uczyć mówienia i rozwijać naturalne predyspozycje językowe dzieci.

Warsztaty prowadzone w oparciu o zestaw dydaktyczny „Time for English” – pierwszy program wykorzystujący potencjał środowiska przedszkolnego lub świetlicy: wyposażenie, pomoce dydaktyczne z innych obszarów, zabawki, aktywności przedszkolne i świetlicowe, grupę rówieśniczą.

Program warsztatów:

 1. Jak dzieci uczą się języka? Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci.
 2. Jak sprawić, by dzieci nas rozumiały? Proste zasady i wzorce wydawania poleceń w j. obcym.
 3. Uczenie poprzez ruch – wybrane gry i zabawy wymagające językowego uczestnictwa i w pełni angażujące dzieci ( w programie Time for English jest ich aż 120)
 4. Uczenie funkcjonowania w języku angielskim – jak uczymy dzieci powitań, podziękowań, kupowania, pożyczania, wyrażania prostych potrzeb i innych funkcji językowych bliskich dzieciom
 5. Rola piosenek i rymowanek we wprowadzaniu i powtarzaniu słownictwa i wyrażeń językowych na wybranych przykładach.
 6. Rozwijanie wyobraźni językowej dzieci i wchodzenie w role – dialogi, kukiełki, drama i teatrzyk jako sposób nauczania mówienia w atrakcyjnych sytuacjach językowych.