Wstęp do programowania – Robotyka

Z tej strony mogą Państwo pobrać instrukcje oraz oprogramowanie do naszych robotów: AJ7871, AJ3140, AJ3141, AJ3142, AJ3143, AJ3210. Ponadto znaleźć można tutaj przykładowe realizacje.

HARDWARE

Instrukcje:
Studuino Hardware Instruction Manual (PDF, 852 KB)
Circuit Diagram (PDF, 54.4 KB)

SOFTWARE

Kody źródłowe:
Icon Programming Environment (W trakcie tworzenia)
Block Programming Environment (W trakcie tworzenia)

PLIKI INSTALACYJNE

Sterowniki USB:
Install device driver (PDF, 822 KB)
Studuino USB device driver (Windows) (ZIP, 4.3 MB)
Studuino USB device driver (Mac OS X 10.6 lub nowszy) (ZIP, 6.7 MB)

Kliknij tutaj jeśli używasz Mac OS X w wersji 10.6 – 10.8

Oprogramowanie Studuino:
Installing Studuino Software (PDF, 1.8 MB)

ver. 1.x.x [Standardowa]:
Windows (WEB version) (EXE, 415 KB)
Windows (Standalone Version) (ZIP, 56.2 MB)
Mac OS X (10.6 lub nowszy) (ZIP, 112 MB)
Raspbian (Debian for RaspberryPi) (BZ2, 73 MB)

ver. 2.x.x [Opcjonalna zawartość]:
Windows (ZIP, 158 MB)
Mac OS X (10.6 lub nowszy) (ZIP, 104 MB)
Raspbian (Debian for RaspberryPi) (BZ2, 73.5 MB)

Historia zmian

PODRĘCZNIKI

Instrukcje:
Studuino Programming Environment Manual (PDF, 3.5 MB)

Poradniki:
Icon Programming Environment (PDF, 5.4 MB)
Block Programming Environment Part 1 (PDF, 8.3 MB)
Block Programming Environment Part 2 (PDF, 5 MB)

Instrukcje do opcjonalnej zawartości:
Gyroscope (PDF, 667 KB)
IR Receiver (PDF, 1 MB)
Ultrasonic sensor (PDF, 642 KB)
Color sensor (PDF, 669 KB)
Temperature sensor (PDF, 663 KB)
Bluetooth module (RBT-001) (PDF, 662 KB)
Bluetooth module (HC-05) (PDF, 847 KB)

Inne:
Bluetooth controller (For Android) (PDF, 1.2 MB)

ARDUINO IDE

Instrukcje:
Set up for Windows (PDF, 364 KB)
Set up for Macintosh (PDF, 461 KB)
Function Reference (PDF, 589 KB)

Inne:
Studuino libraries (ZIP, 87 KB)
Microcontroller selection data (1.0.x) (ZIP, 2.4 KB)
Microcontroller selection data (1.6.x) (ZIP, 3.4 KB)


PRZYKŁADY:

ZDJĘCIE NAZWA KOD POBIERZ / ZOBACZ
Bipedal T. REX AJ7871 T-REX Walking
(IPD, 6.1 KB)
Assembly Instructions
(PDF, 4.7 MB)
Real Action T. REX AJ7871 Real Action T. REX
(IPD, 6.1 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 4.9 MB)
Robo Kong AJ7871 Robo Kong
(IPD, 6.1 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 4.2 MB)
Walking Robot AJ7871 Walking Robot
(IPD, 6.1 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 4.3 MB)
Sensor Melody Light Robot AJ3140 SensorMelodyLightRobot
(IPD, 6.1 KB)

SensorMelodyLightRobot
(BPD, 7.4 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 5.3 MB)

Movie
Light Tower AJ3140 LightTower
(IPD, 6.1 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 4.2 MB)
Transporter AJ3141

AJ3142

AJ3143
Transporter
(IPD, 6.1 KB)

Transporter
(BPD, 2.9 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 4.7 MB)

Movie
Turn Robot AJ3141 TurnRobot
(IPD, 6.1 KB)

TurnRobot
(BPD, 2.8 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 3.8 MB)

Movie
Line Tracer AJ3141

AJ3142

AJ3143
LineTracer
(IPD, 6.1 KB)

LineTracer
(BPD, 1.8 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 5.7 MB)

Movie
Sensor Controlled Robot AJ3142

AJ3143
SensorControlledRobot_1
(IPD, 6.1 KB)

SensorControlledRobot_2
(IPD, 6.1 KB)

SensorControlledRobot_1
(BPD, 10.3 KB)

SensorControlledRobot_2
(BPD, 5.0 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 8.3 MB)

Movie
Arm Robot car AJ3142

AJ3143
ArmRobotCar
(IPD, 6.1 KB)

ArmRobotCar
(BPD, 6.0 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 5.3 MB)

Movie
Doggy Robot AJ3142

AJ3143
DoggyRobot
(IPD, 6.1 KB)

DoggyRobot
(BPD, 9.0 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 8.6 MB)

Movie
Transforming Robot AJ3210

AJ3143
TransformingRobot_1
(IPD, 6.1 KB)

TransformingRobot_2
(IPD, 6.1 KB)

TransformingRobot_3
(IPD, 6.1 KB)

TransformingRobot_1
(BPD, 2.0 KB)

TransformingRobot_2
(BPD, 3.0 KB)

TransformingRobot_3
(BPD, 5.4 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 7.5 MB)

Movie
Biped Walking Robot AJ3143 BipedWalkingRobot
(IPD, 6.1 KB)

BipedWalkingRobot
(BPD, 3.5 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 6.2 MB)

Movie
Four-legged Dancing Robot AJ3143 Four_leggedDancingRobot_1
(IPD, 6.1 KB)

Four_leggedDancingRobot_1
(BPD, 5.7 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 8.7 MB)

Movie
Working Arm Robot AJ3143 WorkingArmRobot
(IPD, 6.1 KB)

WorkingArmRobot
(BPD, 3.6 KB)

Assembly Instructions
(PDF, 5.9 MB)

Movie

 

Partnerzy