Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Zwroty

W przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu dostarczonych towarów przez konsumenta lub PB jednoosobowego zdefiniowanego w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i przesłanie zeskanowanej kopii drogą elektroniczną na adres e-mail poczta@nowaszkola.com lub pocztą tradycyjną na adres Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódź ul. POW 25 albo załączenie oryginału w/w dokumentów do paczki ze zwracanym towarem.

Zwrotu towarów proszę dokonywać na adres naszego magazynu:
Nowa Szkoła Sp. z o.o.
93-636 Łódź
ul. Jędrzejowska 47
z dopiskiem: ZWROT