Subwencja oświatowa 2023

Spieszymy z informacją, że Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Z rozporządzenia wynika, że jedną z głównych zmian będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r.

 

Subwencja oświatowa 2023 podział środków

Poniżej zamieszczamy cytat bezpośrednio ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Zaproponowany podział środków z subwencji oświatowej na 2023 r. uwzględnia m.in. następujące kwestie:

  • zwiększenie wartość wagi uwzględniającej zamożność JST i wielkość szkoły,
  • wprowadzenie wskaźników zwiększających i zmniejszających w zakresie uczniów liceum, technikum i szkoły podstawowej,
  • zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych
  • zmiany w finansowaniu niepublicznych szkół dla dorosłych (szkoły policealne, licea ogólnokształcące),
  • zwiększenie wartość wagi w zakresie nauczania indywidualnego w szkołach ponadpodstawowych,
  • zmiany w zakresie uczniów w edukacji domowej.

Podpisane 22 grudnia 2022 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Subwencja oświatowa – zgodnie z uchwaloną przez Sejm w dniu 15 grudnia 2022 r. ustawą budżetową na 2023 r. została zaprojektowana w kwocie 64,4 mld zł i jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53,3 mld zł) o 11.1 mld zł, tj. o 20,8%. Nakłady na oświatę z budżetu państwa systematycznie rosną. W latach 2015-2023 subwencja oświatowa wzrosła o ok. 24,1 mld zł, tj. o 59,6 %.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2023-roku

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego oraz kontaktu z przedstawicielami handlowymi.

Zachęcamy także do obserwowania profilów Nowej Szkoły na Facebooku i Instagramie.