Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty opisanej w „Zapytaniu ofertowym”, ogłoszonym dnia 03.10.2016 r. dotyczącej projektu „Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego” w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru oferty firmy:
UNIPOL Consulting Krzysztof Bielecki

Załącznik:

Dodane: 14.10.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące projektu „Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa „NOWA SZKOŁA” Sp. z o. o.” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa II Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka.
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Zamówienie udzielana będzie w trybie zapytania ofertowego zasady konkurencyjności oraz prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:

Dodane: 03.10.2016


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty opisanej w zapytaniu ofertowym ogłoszonym dnia 01.07.2015 r. pod nazwą: Zakup wyników prac B+R dla firmy „NOWA SZKOŁA” Sp. z o.o. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku”.”

Załącznik:

Dodane: 14.07.2015

 

Newsletter

zapisanie się jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatnościprzetwarzania danych osobowych

Dbamy o Twoją prywatność

Ta witryna korzysta z plików cookies w celach marketingowych i statystycznych, a także, by działać bezpiecznie i optymalnie dla użytkownika. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Dbamy o Twoje dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka prywatności ® Klauzula RODOPolityka cookies