Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Inne

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka marakasy czerwone PG1725 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na pęknięcie obudowy jednego z marakasów i pojawienie się małych elementów grzechoczących stwarzających ryzyko uduszenia oraz nieodpowiednią formę geometryczną marakasów. Stwierdzono także niezasadne zamieszczenie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku (0-3)”

Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.