Wstęp Do Programowania


Szanowni Państwo
Stawianie pierwszych kroków w nauce programowania dobrze jest rozpocząć od najmłodszych lat. Na tym etapie kodowanie powinno sprowadza się do wypracowania
pewnego sposobu myślenia o językach kodowania jako ścieżce do celu i sposobie wyciągania logicznych wniosków. Poprzez gry i zabawy rozwijamy ogólne umiejętności dzieci w tej dziedzinie. Nowa Szkoła przygotowała specjalną ofertę Wstęp do Programowania wraz z PDF, w której można znaleźć liczne gry wprowadzające do języków kodowania.